Со купување на производи од брендот handicrafts4u
ја поддржувате финансиската независност
на лицата со интелектуална пoпреченост.

pocetna